Ta bort vårtor

Att ta bort vårtor är något de flesta människor behövt göra under sin livstid. Vårtor dyker upp med jämna mellanrum inte sällan precis när man inte vill. Vårtor dyker oftast upp på händer och fötter, men kan även dyka upp på hela kroppen.Vårtor ser generellt ut som en liten skrovlig utväxt som kan likna en blåsa eller ett litet blomkålshuvud. Det finns dock ca 10 olika typer av vårtor, som varierar från platta utväxter till samlingar av vad som liknar små klumpar till helt platta vårtor. Vårtor är ofarliga och ömmar oftast inte. I de flesta fall när vårtor ömmar så är det när det när vårtor finns på fötterna, och i synnerhet på punkter där som utsätts för mycket tryck. När det ömmar beror det ofta på man står eller går på vårtan.

Så ser vårtor ut
Det går att känna igen vanliga tecken på en vårtinfektion. Vårtor i handflator och fotsulor är ofta platta, men kan även vara lätt upphöjda. Det syns ofta röda eller mörka prickar i vårtan, dessa prickar är blodkärl. Vårtor på fingrarna och runt nagelband är ofta upphöjda, fjällande knottriga utväxter, några millimeter stora med röda eller mörka prickar.Det händer ofta att det bildas en tjock förhårdnad hud på trampdynorna runt vårtan som medför att den kan ömma. Fotvårtor kan ibland bilda så kallade mosaikvårtor som är större än en centimeter och dessa är mycket svårbehandlade.

Vad som är gemensamt för alla typer av vårtor är att de orsakas av ett virus. Viruset som orsakar vårtor kan smitta vid direkt hudkontakt eller indirekt via golv i omkädningsrum, simhallar och likande miljöer.  Det finns en mängd faktorer som spelar in som avgör ifall man blir smittad eller inte. Alla är inte lika känsliga för viruset som orsakar vårtor, immunförsvaret i huden avgör ifall viruset får fäste eller inte. Småsprickor i huden och sår ökar risken att bli smittad. Det tar oftast mellan en till sex månader från tillfället man smittas till en vårta växer fram. Vårtor brukar försvinna efter ett par månader, men kan  även vara kvar i flera år och kan återkomma

Borttagning  av vårtor
Det finns en mängd sätt att behandla vårtor. Det finns receptfria medel mot vårtor som ser till att  vårtor försvinner fortare, dessa medel brukar ofta fungera genom att luckra eller torka ut vårtvävnaden.  Det finns även mediciner som har som syfte att hjälpa kroppens immunförsvar bekämpa vårtviruset. Det finns medel som fryser vårtvävnaden, dessa kallas frysbehandlingar. Dessa finns att köpa för hemmabruk. Dessa behandlingar har en viss risk att orsaka inflammationer och det finns även risker att dessa behandlingar kan orsaka ärr, samt ibland kan vårtor komma tillbaka efter behandlingen. En behandling kan ta flera månader.

Medicinska ingrepp mot vårtor
Det finns även medicinska ingrepp för att ta bort vårtor. En vanlig typ av behandlingar baserar sig på att bränna bort eller förstöra vårtans vävnad med elström. Det finns en annan vanlig typ av ingrepp som baserar sig på att med hjälp frysning ta bort vårtans vävnad, detta gör ofta med flytande kväve. Det går även att behandla vårtor med laser för att ta bort vårtor