Ersättning för ärr

Har du fått ett vanprydande ärr bör du snarast undersöka vad de försäkringar du har kan eventuellt erbjuda dig. Omfattande hemförsäkringar har ofta någon form av ersättning för ärr som kan utbetalas om man uppfyller kraven för vanprydande ärrvävnad. Det ärr du tillfogats ska ha bestående utseendemässiga skador.

Ersättning för vanprydande ärr  betalas ut som ett engångsbelopp. Storleken på ersättningen avgörs av de försäkringsbelopp du valt eller som ingår i den försäkring du har. Avgörande faktorer för ersättningen storlek är även var ärret är beläget på din kropp och hur framträdande det bedöms vara. Man titta även på ärrets färg, bredd och längd.

Försäkringbolagen har egna ersättningsnivåtabeller för att räkna  fram ersättningen. Exempelvis ger ärr i ansiktet högre ersättningsnivåer än mer omfattande ärvävnad på tex ryggen. Den 6 gradiga tabellen löper från ”framträdande ärr” till ”frånstötande ärr”. 

Vilket belopp du ersätts med beror på var ditt ärr hamnar i tabellen och detta är en bedömmningsfråga som försäkringsbolaget skadereglerare tar fram, ofta med hjälp av läkare och genom att titta på andra bedömmningar.

Ett tips är att försäkringsbolaget bör uppmärksamma  ditt yrke om du har vanprydande ärr i ansiktet. Som säljare med provisionslön kan ett fult ärr slå direkt mot din lön och detta bör du ta upp för att se om du kan få ytterligare ersättning.