Åderbråck

Vener är blodkärl som returnerar syrefattigt blod från de yttre delarna av kroppen tillbaka till hjärtat och lungorna. När venerna blir onormalt tjocka, fulla av vändningar och krökar, eller förstoras kallas de åderbråck. Vanligast inträffar åderbråck på benen där kärlen är kraftiga och långa.

• Den förtjockade och förvridna delen av venen kallas varicosities.
• Åderbråck kan finnas var som helst på kroppen men är vanligast på benen.
• Ca 15% män utvecklar åderbråck och för kvinnor är siffran ca 30%.
• Benägenheten att utveckla åderbråck är ärftligt men påverkas starkt av andra faktorer som ålder, vikt eller graviditet.
• Det finns receptfria metoder som effektivt lindrar besvär på åderbråk, mest effektiv är medicinska stödstrumpor.Åderbråck symptom
Åderbråck orsakar vanligtvis inte någon smärta. Tecken du kan ha åderbråck är:

  • Vener som är mörkt lila eller blå.
  • Vener som verkar vridna och utbuktande, ofta som sladdar på benen.
  • När du upplever smärtsamma symtom relaterat till ådror som ser misstänkta ut, kan de innehålla:

– En ömmande eller tung känsla i benen.
– Brännande, bultande, muskelkramp och svullnad i underbenen.
– Ökande smärta efter sittande eller stående under lång tid.
– Klåda runt en eller flera av dina vener.

När ska en läkare kontaktas
Egenvård såsom motion eller tex stödstrumpor kan hjälpa dig att lindra smärtan som åderbråck kan ge och i vissa fall hindra dem att bli värre. Du bör dock alltid låta en läkare undersöka dina misstänkta åderbråck och inte ensidigt använda dig av egenvård.

Åderbråck Orsaker
Det finns många teorier om varför man utvecklar åderbråck i vissa vener. Den allmäna uppfattning är att man har defekta eller skadade s.k ventiler i venerna. Ventilerna förhindrar bakåtriktat flöde av blod inuti venen. De håller blod i venen som rör sig mot hjärtat. Det är oklart vad som  orsakar ventilerna arbeta mindre effektivt eller sluta fungera. En del experter hävdar att det är ärftligt hos vissa individer att ha problem med venernas ventiler på olika sätt. Tex att de är för få eller underdimensionerade vilket får dem att fungera sämre och orsaka åderbråck.
En annan vanlig uppfattning om varför åderbråck uppstår är att man har medfödda avvikelser i venväggen som leder till att ventilerna blir otäta och blodet inte cirkulerar som de ska i venerna.

Åderbråck kan utvecklas, påskyndas eller förvärras av följande:

  • Graviditet är förknippad med en ökning i blodvolymen. Även ökat tryck på venerna i benen med vikten av den växande livmodern och i kombination med de hormonella förändringarna i kroppen ökar risken att utveckla åderbråck kraftigt.
  • Långvarig stående sägs vara en riskfaktor för att utveckla åderbråck.
  • Fetma eller utspänd buk är en vanlig riskfaktor.
  • Kroniskförstoppning, hosta eller andra orsaker som ökar krafter som överförs på vener kan resultera i åderbråck. Dessa mekanismer bidrar också till bildandet av hemorrojder, som är en sorts åderbråck belägna i rektala och anala området.
  • Tidigare kirurgi eller trauma på tex benen kan i vissa fall avbryta normala kanaler för blodflödet.
  • Ålder är en mycket viktig faktor, generellt har de flesta äldre individer åderbråck i någon grad.